• Tweet this page

Presence betekent letterlijk: Aanwezigheid

Presence definieer ik als een wetenschappelijk meetbare verschuiving van activiteit in de hersenen tussen de 'doe-state' en de 'reflectie-state' die essentieel is voor (meer) duurzame menselijke identiteitsvorming.

Presence kan worden uitgedrukt op een as die het niveau van interactie aangeeft tussen een organisme en de omgeving en / of lichaam.

 • Aan de ene kant bevindt zich: lage interactiviteit met de omgeving en / of lichaam. Dat is de toestand van het brein als iemand niets doet. Ook wel: peinzen, piekeren, reflecteren, nadenken, ongelukkig is of depressief. Dit komt overeen met een hoge activiteit in een bepaald deel van het menselijk brein, te weten: het rustbrein.
 • Anderzijds: hoge interactiviteit met de omgeving en / of lichaam. Dat is de toestand van het brein wanneer een persoon meldt dat hij volledig is ondergedompeld in een interactie. Dit is vaak het geval als iemand iets echt leuk vindt om te doen, zoals: het lezen van een goed boek, het kijken naar een goede film, surfen van een goede golf, of spelen van een goede game.

Presence is belangrijk omdat iemand met 'hoge Presence' regelmatig reflectie pleegt en derhalve beoordeelt of hij/zij nog steeds is ondergedompeld in de juiste activiteit. Want wat als iemand iets op de verkeerde manier doet? Dan betekent dat onnodig energieverlies, of te wel: 'verspilling'. Zou het niet?

Wat de precieze timing en interval van deze bezinning zou moeten zijn dient nog nader te worden onderzocht. Het hangt waarschijnlijk af van de aard van het mentale model:

 • Meta-mentaal model, bijvoorbeeld: 'hoe pak je iets aan?' of 'is iets goed of slecht?'
 • Direct-mentaal model, bijvoorbeeld: 'het besturen van een fiets' of 'het kappen van een boom'

Het optimale tijdstip en interval voor reflectie, dat wil zeggen lage interactiviteit met de omgeving/lichaam, verschilt per persoon. Dit betekent dat van ieder mens, zijn of haar 'persoonlijke Presence trend' bekend is. Afwijkingen kunnen worden gebruikt om objectief een afname of toename van de kwaliteit van leven in een persoon (patient) vast te stellen en of deze verandering significant is.

Zodra Presence gedefinieerd is, is het gemakkelijk om tal van problemen in de wereld om je heen te verklaren met 'Lage Presence':

 • Denk aan Arjen Robben bij het nemen van een penalty in de CL finale; hij vergrendelde zijn gedachten, piekerde, dacht na en keek alleen nog maar naar de grond. Hij miste. Lage Presence.
 • Denk aan een politicus die blijft vasthouden aan een bepaalde mening. Ook als nieuwe informatie hem van gedachten zou moeten doen veranderen. (Balkenende vs Bos in de Nederlandse politiek). Lage Presence.
 • Denk aan Obama, die van gedachten veranderde op gebied van het homohuwelijk. Hoge Presence.
 • Denk aan mensen, die volledig opgaan in het werk. Jarenlang werken, zonder voldoende reflectie wat leidt tot: overbelasting van bepaalde mentale modellen in de hersenen. Ze verkeren langdurig in een hoge staat van interactiviteit met de wereld en hun lichaam. Tijdens de werkuren zijn ze druk bezig met klussen en eenmaal vrij, zijn ze bezig met het leiden van een hedonistische levensstijl, bestaande uit: sport, seks, liefde, feest- en korte vakanties. Lage Presence. Lage activiteit in het rustbrein.
 • Of denk aan onze geschiedenis! Keer op keer hebben samenlevingen in de geschiedenis te lang gefunctioneerd met dezelfde politieke en sociale (mentale) modellen. Ze hebben verzuimd zich aan te passen en stevende af op een groot moment van bezinning, de zogenaamde revolutie. Daar werd alles en iedereen verwijderd of uitgeroeid die de noodzakelijke verandering in de weg had gestaan. Dit gaat helaas vaak ten koste van vele levens en veel waardevolle natuurlijke hulpbronnen.

Motivatie: Paaseiland

De bovenstaande Presence theorie is ontstaan op het moment dat de cognitie wetenschap werd gecombineerd met de 'best gedocumenteerde ineenstorting van een beschaving in de geschiedenis'. Zie dit verhaal voor de verkorte versie of lees: Collapse van Diamond.

Paaseiland illustreert lage Presence op een ironische manier, want hoewel de beelden-bouw-wedstrijd, zorgde voor de uitputting van waardevolle grondstoffen, bleven ze er mee doorgaan om te bewijzen aan de andere mensen, hoe goed hun mentale modellen waren. En dus door dat te doen, maakten ze juist duidelijk dat hun mentale modellen hard toe waren aan een aanpassing. Maar dat is nooit gebeurd.

Overbelasting van een bepaalde set van mentale modellen, resulteert in het zogenaamde ego. Op Paaseiland vormde het ego de basis van het onvermogen om de uitputting van de grondstoffen te voorkomen. Hun ego heeft geleid en leidt nog steeds, tot de uitputting van de menselijke en natuurlijke hulpbronnen.

Conclusie

Het menselijk overlevingsinstinct brengt ons onze welvaart maar het brengt ook onze ondergang als er een gebrek is aan Presence. Voor de huidige samenleving betekent dit, dat om in balans te leven met de beschikbare grondstoffen op aarde, de mentale modellen waarop de menselijke persoonlijkheden zijn gebaseerd, moeten worden aangepast; verduurzaamd. Denk aan:

 • De mensheid was en is, een wild dier, dat overleeft in een omgeving (Nederigheid)
 • Een vis is een wild dier, gevangen in de natuur (Respect)
 • 1-1 = 0 (Logica)
Dus de vraag is: Hoe creëren we duurzame identiteiten?!

Het nieuwe systeem: Global Resource-en Presence Management System (GRPMS) zoals beschreven in het boek: Sustainable-ID.nl, maakt dit mogelijk zonder een revolutie. Het kan ook dienen als leidraad voor het opnieuw inrichten van de samenleving, na een revolutie.

Global presence

Zesde Implicatie

Ps, ind = 'goed' Als de som stijgt (Ps, global)

De zesde implicatie van de Presence theorie (zie: Hoofdstuk 9) laat zien dat individuele Presence (ps, ind) positief moet correleren met globale Presence (Ps, global), om 'goed' te zijn. Dit is gemakkelijk te zien wanneer je denkt aan een crimineel. Een crimineel voelt Hoge Presence terwijl hij bezig is met een kraak - is er iemand thuis?, komt de politie eraan? - terwijl de maatschappij zich zorgen maakt en niet meer over straat durft na zonsondergang: Lage Presence.

Achtergrond: Algemene theorie over Presence

In 1997 werd een: General Theory on Presence (Engels) ontwikkeld. Dit werd toen geinduceerd door het feit dat mensen zich ook aanwezig voelden in 3D Virtual Game Environments. Wetenschappers wilden weten hoe deze onderdompeling werkte.

Hoe weinig wist men toen. Inmiddels is de ontwikkeling van hersenscan apparatuur in de verwachte stroomversnelling geraakt. Dit heeft tot een enorme stijging van kennis over de werking van de hersenen geleid. Mensen kunnen inmiddels zelfs met computers communiceren door middel van 'gedachten', zie: het hersengestuurde Skateboard. De Sthiel zet deze cognitieve kennis, samen met de mogelijkheden van Internet en inzichten uit het Oosten, om, naar oplossingen voor het beheersen van de beperkte grondstoffen op de aarde.

Wist u dat?

De standaard Tibetaanse titel voor de "Dalai Lama" is: "Kundun". Kundun betekent in het Nederlands: "Aanwezigheid". Kundun betekent in het Engels: ¨Presence¨.

Duurzame IDeeën?