• Tweet this page

De Sthiel: IDeeën om IDentiteit te verduurzamen

Iedereen realiseert zich dat de grondstoffen van de aarde niet onuitputtelijk zijn. De Sthiel bestaat uit een verhaal dat erop gericht is duurzamer te leven op aarde.

Axioma's

  • De mens is een dier (98% van het DNA van de mens is overeenkomstig: vissen, vogels, reptielen, insecten, etc.)
  • De mens heeft, net als dieren, een instinct
  • Het instinct van de mens is: 'identiteit creatie'
  • Identiteit creatie leidt tot 'egos' indien onvoldoende Presence

'identiteit creatie' zonder Presence is het eigenlijke probleem achter alle problemen van de mens op deze aarde. Dit Kinderkerstverhaal van 2011 illustreert aan de hand van de geschiedenis van Paaseiland, hoe dit werkt en hoe het met de huidige wereld zal aflopen als we ego-creatie niet verduurzamen.

Daarom neemt De Sthiel als uitgangspunt dat het verduurzamen van de wereld begint bij de niet-duurzame, aangeleerde, overtuigingen, ideeën, waarden en normen (cognities) welke actief zijn bij het creëren van de individuele identiteit.

Daarom verzamelt De Sthiel, samen met u, methodieken om deze cognities te veranderen. De Sthiel is op zoek naar manieren om 'ego-building-bewustzijn' te verhogen. Cognitie wetenschap in de vorm van Mindfulness, Presence en het 'rustbrein' van Raichle, staan hierbij centraal.

De Sthiel stelt dat alleen door veranderingen in deze cognities, duurzame (Sustainism) vormen van wonen, expressie, ontwikkeling, milieu, etc., zullen ontstaan.

De Sthiel laat zich inspireren door Wetenschap, (o.a. Cognitiewetenschap, Daniel Dennett, 'rustbrein' van Raichle), het Oosten (Presence, Meditatie, Mindfulness), Internet en Sustainisme.

Heeft u een duurzaam idee?

Mail het: sustainitycoach@gmail.com

De Stijl

De leden van De Stijl streefden naar een radicale hervorming van de kunst, die gelijke tred hield met de technische, wetenschappelijke en sociale veranderingen in de wereld.

De Sthiel ziet tal van overeenkomsten met een stroming als deze. Alleen is De Sthiel gericht op het verduurzamen van cognities die betrokken zijn bij de vorming van de individuele identiteit.

Duurzame IDeeën?