S.Thie Business


@SustainityCoach
sustainitycoach@gmail.com

Profiel

Gepassioneerd in het verkennen, ontwikkelen en toepassen van concepten, strategieën, nieuwe werkwijzen en nieuwe processen voor technologische ICT innovaties om daarmee het beslag dat mensen op de aarde leggen, te verduurzamen.

Opleidingen

 • Cognitieve ergonomie aan de Radboud Universiteit van Nijmegen (1997)
 • VWO Elzendaal College Boxmeer (1991)

Werkervaring

 • VZVZ (2014 - current)
 • Self-employed Sustainable-ICT consultant Tipivalley (2010 - 2013)
 • TNO ICT (2003 - 2010)
 • KPN Research (1997 - 2002)

Expertise en vaardigheden

1. ICT-Projectleider (IPMA-D, Scrum)
2. Operationeel Management (BISL, ITIL, IoT)
3. Procesanalyse (SDM, BPMN en SADT methodologie)
4. Eindgebruiker gecentreerd functioneel ontwerp (ISO 13407)
5. Usability en User- en Customer Experience (CRM, Net Promoter Score, CE, Customer Care)
6. Strategische marketing- en marktonderzoek (SEO, Mailchimp, Crowdfunding, Google Analystics)
7. Creativiteit en teamwerk (workshops, focusgroepen, gebruikersgroepen)
8. Internet- en mobiele dienstontwikkeling (FUP, TUP, OTAP, XML, XSL, LAMP, C#, .Net, C++)
9. Content Management Systemen (Sharepoint, Umbraco, Magento, Wordpress)

Taal

Taal

Schriftelijk

Mondeling

Nederlands

Uitstekend

Uitstekend

Engels

Uitstekend

Uitstekend

Duits

Goed

Uitstekend

Frans

Basis

Basis

Spaans

Beginnend

Beginnend

Portugees

Beginnend

Basis

Indonesisch

Beginnend

Beginnend

 

Meest recente ervaring van Stefan

2015 Organiseren van zgn. EnergyParty's in samenwerking met 070Energiek.

2015 Business Information Services Library Certificaat (BISL)

2015 Keteninformatisering (Prof. Dr. Mr. J.H.A.M. Grijpink)

2014 ITIL® Foundation Certificate in IT Service Management

2013 Cursus Sustainable Talent

2012 - 2013 Als assistent operationeel manager van  Tipivalley heeft Stefan de operationeel manager geassisteerd bij strategievorming, het managen van 9 medewerkers, de on- en off-grid faciliteiten, de marketing (Crowdfunding, Facebook, Airbnb, Crowdfunding, Tripadvisor, Google-analytics, Google ad-words, Mailchimp, Content Managment Systemen) en de financiële administratie. Dit heeft geresulteerd in 164 klanten en een duurzaam winstgevend seizoen.

2010 - 2012 Wereldreis: Stefan bracht 1,5 jaar door op afgelegen locaties in o.a.: Noord- en Zuid-Amerika, Afrika en Azië.

2011 - 2012 Als schrijver en illustrator een Engelstalig eBook gepubliceerd in de Amazon store genaamd: 'Sustainable-ID'. Dit boek beschrijft een ID voor een nieuw, futuristisch, wetenschappelijk systeem opdat de aarde goed wordt doorgegeven aan volgende generaties.

2011 Cursus Mindfullness: Stefan heeft vanuit cognitieve interesse een mindfulness cursus aan de Radboud Universiteit in Nijmegen gevolgd. Meditatie kan een wereld van verschil maken.

2010 - 2011 Ontwikkeling van een (Social)-Media marketing strategie op het gebied van 'Direct Publishing'.

 • eBook: Sustainable-ID.nl
 • Web: sthiel.com: Hier worden ideeën verzameld die bijdragen aan de creatie van een duurzame identiteit. Dit lijkt erg op de 50 manieren van het WNF om de aarde door te geven. Maar dan vanuit een cognitief filosofisch perspectief.
 • Facebook: Sustainism with Sthiel
 • Facebook: Join The Sun
 • @SustainityCoach tweets tips over innovaties op gebied van duurzaamheid, verandering, internet, Global Resource Management en Mindfulness met 320 volgers; van WNF tot de Zeitgeist Movement.
2010 - 2012 Als duurzame ICT consultant op gebied van M2M sensor technologie de volgende concepten opgeleverd:
 1. Geautomatiseerde gepersonaliseerde (sport)video's: Coastal multi-Sensor Lab
 2. Internet of Resources in de woningbouw:  Duurzame bouwcomponenten
2010 ICT Projectmanager IPMA-D (Certificaat)

 

Markt: Hieronder volgt een beschrijving van de meest relevante projectervaring van Stefan bij TNO ICT

1. Als Functioneel Ontwerper heeft Stefan het ontwerp opgesteld van een nieuw planningssysteem bij de Nederlandse Krijgsmacht. Hiervoor is gebruikgemaakt van methodieken: SDM 2 en SADT en zijn tien diepte interviews uitgevoerd met 'kennis experts'. Dit heeft geresulteerd in een demonstrator waarmee de impact van de nieuw te ontwikkelen ICT op 750 werkplekken van de Nederlandse krijgsmacht, kon worden gevisualiseerd ('08-'09)

2. Als Usability Expert heeft Stefan een website-review uitgevoerd van het online energie-handelsplatform voor de glas- en tuinbouw in het kader van drie Innovatie Vouchers. Dit heeft geleid tot een verhoging van de gebruiksvriendelijkheid voor eindgebruikers van dit innovatieve maar weinig duurzame handelsplatform ('08-'09)

3. Als Change Manager heeft Stefan een Business Proces Innovatie Analyse uitgevoerd voor Defensie met behulp van BPMN. Hierdoor is de adoptie van een nieuw Soldaat Systeem door de 7.500 eindgebruikers is verbeterd en zijn intern kosten bespaard ('08-'09)

4. Als Projectleider voor het Freeband project: TUMCAT, heeft Stefan drie 'SCRUM' pilots uitgevoerd met de ontwikkelde ICT applicaties waarmee wetenschappelijk onderzoek door iedereen en buiten 'het lab' kan worden uitgevoerd ('06-'08)

5. Als Innovator en Dienstontwikkelaar heeft Stefan KPN en Hi geholpen met het opstellen van de Marketing Strategie op het gebied van mobiele data met o.a. Ericsson. Dit heeft geresulteerd in het niet realiseren van een 'App-store' van KPN en Hi ('08)

6. Als Change Management consultant heeft Stefan de toegevoegde waarde geanalyseerd van een Integrated Serious Gaming Concept ten behoeve van ondersteuning bij invoering nieuwe processen en ICT systemen zoals: Netcentric optreden bij Multi Disciplinair Crises Management ('08-'09)

7. Als Change Manager heeft Stefan het innovatieproces begeleid waarbij met eindgebruikers en stakeholders werd gekomen tot de specificaties van een nieuw communicatiesysteem voor mantelzorg en zorginstellingen. Het resultaat was dat hierdoor communicatieproblemen voorkomen werden ('08-'09)

8. Als Marktonderzoeker heeft Stefan een kwantitatief onderzoek uitgevoerd (350 respondenten) naar de klanttevredenheid ten aanzien van een Interactief Voice Respons Systeem (0900-0244) van KPN. Het resultaat was dat KPN besloot de 'allround callcenter agent', te introduceren en de IVRS af te schaffen ('07)

9. Als Functioneel Ontwerper heeft Stefan twee groepssessies met potentiële eindgebruikers gefaciliteerd. Dit heeft geleid tot een aantal op W3C guidelines gebaseerde Interface concepten voor een Webshop voor ouderen ('07)

10.Als Usability Expert en Projectmedewerker heeft Stefan een Expert Review uitgevoerd ten behoeve van de eCommerce Outlets van KPN en Hi, met als resultaat dat de online Customer Experience werd verhoogd door verbeterde User Interface ('06-'07)

11.Als Usability Expert en Projectmedewerker heeft Stefan een Expert Review, TUP en FUP uitgevoerd ten behoeve van een Online Agenda voor het MKB, met als resultaat dat deze dienst niet als zodanig op de markt is gezet ('06-'07)

12.Als Dienstontwikkelaar en Innovator heeft Stefan de Marketing Strategie ontwikkeld en eindgebruikers onderzoek uitgevoerd op het gebied van 'Place-Shifting' (http://www.orb.com/). Dit heeft geresulteerd in de dienst 'back-up online', van KPN ('06-'07)

13.Als Projectleider en Projectmedewerker heeft Stefan een review uitgevoerd van de IVR 0900-0244 van KPN en Hi. Nabellen leerde dat de 80 actueel gehanteerde documenten en de operationele IVR veel verschillen vertoonden. Enkele showstoppers voor de klant konden direct worden weggenomen ('06)

14.Als Consultant is Stefan een jaar gedetacheerd bij de afdeling Customer-Care van KPN. Het resultaat was dat Stefan een projectbureau heeft helpen opzetten waardoor nieuwe producten en diensten sneller en beter in de markt konden worden gezet ('05-'06)

15.Als Consultant is Stefan een jaar gedetacheerd op de afdeling Strategische-Marketing' van KPN in de rol van Mobiel Internet Customer Experience Manager. Daarbij is geconstateerd dat commerciële- en mobiele data targets meer werden bepaald door de Google's en de Nokia's dan door 'in-house' ontwikkelde diensten als: iMode-mail van KPN ('03-'04)

Kennis: Hieronder volgt een beschrijving van de meest relevante kennis van Stefan bij TNO ICT

 • Gecertificeerd ICT projectmanager IPMA-D ('10)
 • Change-management methodieken: zoals Serious-Gaming, Demonstrators, Leading-Coalition en Business Proces Innovatie Management. Hierdoor neemt de adoptie van toekomstige (ICT) systemen door eindgebruikers toe en nemen de introductiekosten af. ('09)
 • New Business Ontwikkelaar waarbij de toegevoegde waarde van technologische innovaties, zoals HTML 1.0 in 1991, wordt onderzocht en vertaald naar oplossingen met toegevoegde waarde voor een bedrijf.
 • Eindgebruiker gecentreerd functioneel ontwerp (ISO 13407)

Kennis: Hieronder volgt een beschrijving van de meest relevante kennis van Stefan bij KPN Research

 • Publicatie: De invloed van een grafisch overzicht op een computerscherm bij elektronisch brainstormen (Tijdschrift voor Ergonomie, '00)
 • Publicatie: Een algemene theorie over Presence (Presence, '99)
 • Patent: Het gebruik van (3D) virtuele omgevingen bij elektronisch brainstormen ('98)

Duurzame IDeeën?