• Tweet this pageTwee woorden: Trias Energetica


Dankzij globale- en integrale duurzaamheids-aanpak kan de bouwsector internationaal uit de duurzaamheids-startblokken schieten.

De bouwsector is wereldwijd verantwoordelijk voor 20% van de consumptie van energie en grondstoffen.

Daarom is het belangrijk is dat we onze opdrachtgevers een globale, aantoonbare en geintegreerde visie en aanpak op het gebied van duurzaamheid bezorgen waarmee ze weloverwogen keuzes kunnen maken tbv het verduurzame van grote infrastucturele projecten.

Duurzaamheidsvisie Sthiel: intergratie en globalisering duurzaamheidsinitiatieven

Duurzaamheid is niet iets dat zich beperkt tot de grenzen van een bedrijf of zelfs maar een land. Daarom adviseert Sthiel de bouwsector een integrale en globale visie binnen de duurzaamheidsproblematiek te formuleren en te implementeren.

Onderstaande visie is in eerste aanzet een eenvoudige en praktische aanpak welke daarna verder kan worden uitgediept.

De duurzaamheidsprioriteit wordt gelegd bij het globaliseren en integreren van 3 doelen omdat deze doelen meetbaar kunnen worden gemaakt en betrekking hebben op de kern van duurzaamheid: de Trias Energetica. Deze drie doelen zijn.

1. Energie efficiency en koolstofdioxide reductie - maak zo efficient mogelijk gebruik van fossiele brandstof

2. Reductie van materialen, afval en maak maximaal gebruik van duurzame energie

3. Whole-life management - beperk het energie en materiaal verbruik over de gehele levenscyclus van een object

Het toepassen van deze duurzaamheidsvisie resulteert in een geïntegreerde, globale, en meetbare aanpak waarmee elke opdrachtgever duidelijk kan communiceren hoe het de duurzaamheid van een bieding meet en hoe het een weloverwogen beslissing neemt over de duurzaamheid van een infrastructureel project.

Toepassing van de duurzaamheidsvisie van Sthiel

Met behulp van de globale en integrale duurzaamheids-visie van Sthiel, kan de bouwsector bij opdrachtgevers, duurzaamheid bij bouw aanbestedingen stimuleren. Dit kunnen opdrachtgevers doen door op een eenduidige manier, infrastructurele planontwikkeling en bouwprojecten bij de aanbesteding te beoordelen op de reductie van het materiaal gebruik, het energieverbruik en de CO2 uitstoot over de volledige levensduur.

Hiertoe brengt de bouwsector de nationale en internationale initiatieven op het gebied van duurzaamheid, zoals ´duurzaamheids-ICT´of 3D concrete printing, per duurzaamheidsdoel in kaart en geeft daarbij voor beleidsmakers en opdrachtgevers aan welke ze het best kunnen gebruiken en waar ontwikkeling, globalisatie, integratie of een combinatie hiervan, dient plaats te vinden.

Energie efficiency en koolstofdioxide reductie

- Globalisatie en Integratie van de CO2 klimaatladder: een systeem dat bij de aanbesteding wordt gebruikt om te meten wat de CO2 uitstoot van elk materiaal is. De CO2 klimaatladder wordt gebruikt bij ProRail en Rijkswaterstaat en Sthiel adviseert deze tool te integreren en globaal gebruik te stimuleren.

- 3D printing. Deze techniek bespaart energie omdat er meerdere materialen door elkaar kunnen worden gebruikt, niet alleen beton, maar ook staal, plastic en hout.

 

Reductie van materialen en afval en gebruik duurzame energie bronnen

- Global Ex Taks: Hergebruik bespaart grondstoffen uit natuurlijke hulpbronnen materiaa, maar het kost wel arbeid. Arbeid wordt momenteel zwaar belast door de loon- en inkomstenbelasting, terwijl (schaarse) materialen laag worden belast. Vanuit de duurzaamheidsgedachte wil Sthiel globaal overheden stimuleren, juist de schaarse middelen meer te belasten, zie ook www.ex-tax.com. Zo wordt de markt, de consument en de producent gestimuleerd tot het laten repareren, opwaarderen en renoveren van bestaande producten in plaats van de aanschaf van een nieuw product.

- De ontwikkeling van een Global Resource Management System: In dit systeem wordt wereldwijd bijgehouden over hoeveel resources de aarde beschikt.

- Integratie. Bonus voor de Economisch Meest Duurzame Inschrijving (EMDI): Door een fictieve bonus te geven voor de mate waarop bij aanbesteding wordt aangetoond dat de plannen 'duurzamer' zijn. De grootste bonus voor het reduceren van die materialen die het meest bijdragen aan een duurzame samenleving.

- 3D printing. Met 3d printen ontstaat minder restafval.

Whole life management

- Globalisatie en Integratie van bestaande en nieuwe Asset Management Systemen. In deze systemen wordt o.a. ingevoerd uit welke materialen een werk bestaat, wanneer onderhoud moet plaatsvinden en wanneer vervanging. Sthiel stelt voor bij elke aanbesteding het werk door de aannemer hierin op te laten nemen en het effect op het milieu te vergelijken met ander bieders. Op dit moment werkt Rijkswaterstaat met een zelf ontwikkeld systeem genaamd: dubocalc.

De gezamenlijk gedragen duurzaamheidsvisie in de bouwsector voorkomt dat er in de bouw nog langer, onnodig, kostbare materialen verloren gaan omdat de duurzaamheidsaspecten gefragmenteerd en locaal worden opgepakt.

Wilt u internationaal toonaangevend worden op gebied van duurzaamheids ICT in de bouw?

Sthiel adviseert u dan om uw bedrijf op korte termijn uit te breiden met een duurzaamheids ICT afdeling. U wordt daarmee een nog geschiktere partij om opdrachtgevers te adviseren op het groeiende gebied van duurzaamheids-ICT oplossingen en analyses in de bouwsector.

Duurzame IDeeën?