Privacyverklaring

Rechten over hoe met het verwerken van persoonsgegevens dient te worden omgegaan, kunnen worden ontleend aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Hoe gaat De Sthiel met uw persoonsgegevens om?

Alle verkregen persoonsgegevens worden verwerkt overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De Sthiel vermeldt welke gegevens voor welke doeleinden worden gebruikt. Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft afgegeven.
- De Sthiel bewaart uw gegevens vijftien jaar. Daarna worden alle persoonlijke gegevens vernietigd.
- U heeft onder andere het recht op inzage in uw dossier en kunt u het dossier laten vernietigen.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
- email

Correctie, aanvulling of verwijdering van opgenomen gegevens
- Wanneer u bezwaar heeft tegen de verwerking van uw persoonsgegevens of wanneer u een correctie of aanvulling wenst van uw persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen met De Sthiel.

Veiligheid van gegevensverwerking via internet
- Ondanks dat De Sthiel alle mogelijke beveiligingsmaatregelen heeft genomen en zal nemen, zijn aan de verwerking van uw persoonsgegevens via het internet risico's verbonden die inherent zijn aan internetgebruik.

Wijzigingen
- De Sthiel behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring.

Duurzame IDee├źn?